Aarsleff

Historie společnosti

1947 – podnikavý dánský inženýr jménem Per Aarsleff zákládá ve věku 29 let stavební firmu, jež se během následujících několika desetiletí rozvine do mezinárodního koncernu, který se stává jedním z lídrů v oboru specializovaných inženýrských činností a zakládání staveb. V současnosti firma zaměstnává okolo čtyř tisíc pracovníků na celém světě a její obrat dosahuje miliardu Euro ročně.

1984 – firma je kótovaná na burze v Kodani; začíná se období největší mezinárodní expanze.

1990 – Aarsleff kupuje výrobnu betonových prefabrikátů Centrum Pæle A/S v Dánsku; v pozdějších letech získává také výrobu prefabrikovaných pilot ve Švédsku, Velké Británii a Polsku, a díky tomu se stává největším producentem prefabrikovaných pilot v Evropě.

1998 – otevření mostu přes Velký Belt (Storebæltsbroen) v Dánsku, který spojil ostrovy Zelandia (Korsør) i Fionia (Nyborg). Aarsleff byl jedním z členů sdružení, které zodpovídalo za stavbu mostu v letech 1988 - 1998. V historii firmy to byl první projekt takto velkého rozsahu, celková hodnota dosahovala téměř tří miliard Euro.

2000 – předán k užívání most mezi Dánskem a Švédskem. Most přes úžinu Sund spojující Kodaň a Malmö je nejdelším mostem na světě, který spojuje dva státy. Celá konstrukce je tvořena mostem délky 7845 m, umělým ostrovem délky 4055 m a tunelem délky 3510 m. Aarsleff byl jedním z klíčových partnerů tohoto ambiciózního projektu, jehož hodnota dosáhla pěti miliard Euro.

2003 – zprovozněna první soustava větrných elektráren postavená firmou Aarsleff - Nysted Offshore Wind Farm (Rødsand) o výkonu 166 MW, která byla do roku 2007 největší investicí tohoto typu na světě. Od té doby firma soustavně rozvíjí svoji pozici v sektoru větrné energetiky a dokázala soustředit značné know-how. V roce 2012 Aarsleff v konsorciu s Bilfinger Berger Ingenieurbau realizuje v současnosti největší projekt větrných elektráren na moři (London Array) o výkonu 630 MW.