Aarsleff

Životní prostředí

Velmi dobře si uvědomujeme, že činnost naší firmy má vliv na okolní prostředí. Proto při realizacji našich úkolů bereme v potaz závazné předpisy a jiné regulační mechanizmy ochrany životního prostředí a rovněž konkrétní požadavky našich klientů. V každém kroku výroby, projektu a realizace dbáme o úsporné využití surovin, vody, energie a rovněž redukci emisí skleníkových plynů.

Vzhledem k specializaci naší firmy hraje klíčovou roli spotřeba paliv a dalších ropných produktů. Při naší snaze o redukcji emisí oxidu uhličitého neustále modernizujeme náš strojní a vozový park aby splňoval nejvyšší emisní normy. Více než polovina našich stroju splňuje požadavky normy IIIA nebo vyšší, 40% strojního parku používá biodegradovatelný hydraulický olej.

Naše zkušenosti a znalosti v oblasti ochrany životního prostředí dále rozšiřujeme u našich zaměstnanců a obchodních partnerů a podporujeme je, aby chápali ochranu životního prostředí jako prioritu pro zachování života a zdraví našeho i příštích generací.