Aarsleff

Obchodní partneři

Aarsleff buduje svoje postavení na trhu díky důvěře svých obchodních partnerů, založené na zkušenostech s realizací našich prací v nejvyšší možné kvalitě. Největší důraz klademe na dodržování všech technických požadavků. Náš přístup jde ruku v ruce s trvalým technickým rozvojem, což nám umožňuje dlouhodobě pracovat díky důvěře našich obchodních partnerů. Ve vztahu k našim obchodním partnerům všichni nasi zaměstnanci dodržují zakoné normy a zasady obchodni etiky, které jsou shrnuté v našem etickém kodexu firmy Aarsleff.

Naši zaměstnanci dbají o spravedlivý přístup ke konkurenci a dodržují závazné předpisy. Nenabízíme ani nepříjmáme úplatky v žádné formě, od fyzických ani právnických osob. Zavedli jsme zásady a interní postupy, které zabraňují konfliktu zájmu.

Zaručujeme našim obchodním partnerům rovný přístup. Kritéria výběru našich dodavatelů a podzhotovitelů jsou vždy objektivní, nestranné a jednoznačné. Od našich obchodních partnerů očekáváme spolehlivost, potřebnou kvalifikaci pro provedení objednávky v nejvyšší kvalitě, absolutní dodržování zasad BOZP a zásad ochrany životního prostředí a přírodních zdroju.