Aarsleff

Cíle a hodnoty

Naše cíle
Aarsleff provádí stavební a inženýrské práce při dodržení nejvyšší kvality. Vždy se soustředíme na spokojenost našeho klienta, tvoříce současně hodnoty pro naše zaměstnance, dodavatele, obchodní partnery a další spolupracující subjekty.
Naše hodnoty
Život a zdraví
Život je pro nás nejvyšší hodnotou. Bezpečnost našich zaměstnanců, obchodních partnerů a uživatelů námi realizovaných staveb je naší prioritou. Našim zaměstnancům zajišťujeme velmi dobré pracovní podmínky a možnost odborného rozvoje, dbáme o rovnováhu mezi pracovním nasazením a soukromým životem.

Důvěra
Pracovní vztahy v naší firmě stavíme na základech vzájemného respektu a důvěry. Každý den díky vědomostem, zkušenosti a nasazení, také využití nejmodernějších technologií a snaze o nejvyšší kvalitu provedení, budujeme důvěru našich klientů a obchodních partnerů.

Rovnovážný rozvoj
Při své činnosti klade Aarsleff důraz na rovnovážný rozvoj a společenskou odpovědnost firmy (CSR). Naším cílem je při zachování rentability výroby a budování silné pozice na trhu zajištění pozitivního působení na podnikatelské a životní prostředí a celou společnost. Důkladnou pozornost v naší firmě věnujeme dodržování vysokých standardů bezpečnosti práce a ochrany zdraví našich pracovníků. .
Myšlenka rovnovážného rozvoje se zrcadlí v práci a hodnotách firmy Aarsleff, které jsou základem naší strategie a které rovněž utvářejí vztahy s našimi zaměstnanci, obchodními i společenskými partnery a náš vztah k životnímu prostředí. Uskutečňování těchto myšlenek v naší každodenní praxi je odpovědností vedení celé firmy.