DEBUG HEADER : This is a cached page ! Rozvážný rozvoj, Vztahy se zaměstnanci

Aarsleff

Vztahy se zaměstnanci

Firma Aarsleff si dlouhodobě zakládá na přístupu zodpovědného zaměstnavatele. Jako zaměstnavatel se těšíme z dobre reputace, jak u našich stávajících pracovníku, tak u uchazečů o zaměstnání. Pracovní vztahy uvnitř firmy se opírají na vzájemné důvěře a zodpovědné realizaci úkolů každého pracovníka, v souladu se zakonnymi normami, vnitřními předpisy, pracovními smlouvami a Etickým kodexem firmy Aarsleff.