Aarsleff

Sociální odpovědnost

Vzhledem k společenské odpovědnosti při podnikání Aarsleff podporuje projekty, které se zabývají budováním trvalých základů pro řešení aktualních společenských problémů. Dále v rámci našich možností podporujeme další obecně prospěšné projekty navržené našimi zaměstnanci.

Spolupráce s nadací „Fundacja Lubię Pomagać”

V roce 2013 jsme podpořili projekt nadace který reaguje na jeden z vážných společenských problémů současnosti, kterým je stárnutí populace. V rámci projektu vznikla unikátní publikace „Sztuka komunikacji z osobami u kresu życia” (Umění komunikace s osobami na sklonku života), která byla připravena skupinou ošetřovatelů denně pečujících o dlouhodobě nemocné pacienty. Kniha je napsána srozumitelným způsobem, informace jsou doplněny praktickým shrnutím a ilustracemi, které usnadňují použití při péči o dlohodobě nemocné. Publikace bude využívána při školeních lékařského personálu organizovanych nadací, a rovněž pomůže dobrovolníkům a rodinám pečujícím o příbuzného na sklonku života. Nadace „Lubię Pomagać” se zabývá organizováním školení a šířením informací a osvěty v péči o dlouhodobě nemosné a přestárlé pacianty a jejich rodiny.

Jsme partnerem programu mezinárodních výměnných studentských pobytu místní organizace IAESTE Rzeszowské politechniky. Podporujeme také celopolské Dny velkých rodin, organizované v Grodzisku Mazowieckim.