Aarsleff

Zodpovědný zaměstnavatel

Ve vztahu k zaměstnancům klade firma Aarsleff důraz zejména na:

  • Respekt k právům každého člověka a k pracovnímu právu, zejména se zaměřujeme na vyloučení veškerých možností mobingu a diskriminace zaměstnance.
  • Veškeré dostupné prvky BOZP během provádění výkonu prace, stálá kontrola místa prace – slouží k vyloučení potenciálních pracovních úrazů nebo chorob prace.
  • Udržování vztahů mezi zaměstnanci v duchu vzájemného respektu, tolerance a slušnosti.
  • Slušné podmínky pracovního vztahu odpovídající vykonávané práci a možnost zvýšení standardu pracovních podmínek.
  • Rovné příležitosti jak při výběru zaměstnanců, tak i při jejich dalším vzdělávání.
  • Podpora zaměstnanců, kteří chtějí zvýšit svoji pracovní kvalifikaci.
  • Svobodná volba při vytváření odborových organizací a členství v nich.