Aarsleff

Betonové pilíře CFA/FDP

Zlepšení podloží (např. pod základovou konstrukci, silniční nebo železniční násypy apod.), které slouží pro úpravu únosnosti, stability, nebo omezení sedání provádíme pomocí betonových pilot:

  • typu "displacement", bez vytěžení vrtu, technologie FDP dle EN 12699, nebo
  • typu "replacement", vrt je proveden průběžným spirálovým vrtákem v technologii CFA (Continous Flight Auger) dle EN 1536

Piloty typu FDP o průměru 410 mm, nebo CFA o průměrech 470 mm a 500 mm jsou obvykle prováděné jako nevyztužené, případně pouze s technologickou výztuží sloužící pro ochranu hlavy piloty během pilotážních nebo zemních prací.
Při projektování zlepšení podloží uvedených typů využíváme programové vybavení vyvinuté na základě metody H. Priebe.