Aarsleff

Zodpovědný pracovník

Naši zaměstnanci dbají o dodržování odpovídajícího přístupu, a to zejména:

  • Slušnost, loajalita a zodpovědný přístupu k prováděné práci
  • Dodržování zakonných podmínek, vnitřních předpisů firmy a Etického kodexu firmy Aarsleff.
  • Při veškerých pracovních činnostech je cílem zajištění nejvyšší možné jakosti prováděnných prací.
  • Střet osobních zajmů se zajmy firmy je nepřípustný, pokud hrozí jeho vznik je toto pracovník povinnen okamžitě komunikovat se svým nadřízeným.
  • Zaměstnanec zodpovědně spravuje a hospodaří se svěřeným majetkem firmy.
  • Získané důvěrné informace používá pracovník výhradně v zájmu zaměstnavatele.
  • Využití potenciálu firmy výhradně k činnostem sovisejícím s plněním pracovních povinností. Netolerujeme získávání soukromých výhod díky jednání se znaky korupce, nebo provádění práce v rozporu se zájmem firmy.