Aarsleff

Pilotové základy

AARSLEFF CZ s.r.o. se specializuje na projektování a realizaci základových konstrukcí s použitím technologie beraněných prefabrikovaných pilot. Díky možnosti přenášení jak svislých, tak i vodorovných zatížení a ohybových momentů jsou prefabrikované piloty používány pro realizaci základů pod inženýrské konstrukce veškerého typu, prakticky v každých půdních podmínkách. Základními přednostmi této technologie jsou krátký čas provedení v porovnání s vrtanými pilotami, velmi vysoká doložená jakost prefabrikátů (ISO 9001), možnost provádění prací i ve velmi nízkých teplotách, plná kontrola nosnosti každé piloty a možnost zarážení pilot pod velkým úhlem.

Zarážené prefabrikované piloty lze doporučit jako ekonomicky výhodný a bezpečný druh založení základů pro průmyslové a obchodní haly, mostní objekty (konstrukce), obytné domy, větrné elektrárny, mobilní telekomunikace, přístavní nábřeží i jako metodu pro zesílení podloží pod silnice a železniční tratě.

Z námi realizovaných staveb v rámci České republiky se jedná o založení např. mostu Valy - Mělice, dočasných bárek na stavbě D35 Opatovice-Časy nebo založení rekreačního objektu ve ztížené geologii rašelin/měkkého zvodnělého podloží.