Aarsleff

Sportovní a rekreační objekty

W ramach budowy/przebudowy stadionów i innych obiektów sportowych i rekreacyjnych oferujemy roboty geotechniczne polegające na wykonaniu:

 • fundamentów na palach prefabrykowanych drewnianych (np. pomosty spacerowe), stalowych (np. pomosty i nabrzeża w portach jachtowych, pomosty spacerowe) lub żelbetowych, palach wierconych lub/i mikropalach, w tym przenoszących znaczne siły wyciągające (np. od konstrukcji zadaszenia stadionu/hali);
 • wzmocnień podłoża pod fundamenty bezpośrednie lub posadzki/płyty;
 • zakotwień gruntowych czynnych (kotew sprężonych) lub biernych (mikropali);
 • obudów wykopów tymczasowych lub/i trwałych realizowanych przy wykorzystaniu różnych materiałów (stal, beton, cementogrunt) i technologii (wbijanie, wibrowanie, wciskanie, wiercenie, mieszanie) w postaci ścianek berlińskich, ścian z grodzić stalowych, palisad z pali wierconych, zbrojonych kolumn formowanych metodą wgłębnego mieszania (DSM) lub iniekcji strumieniowej (jet-grouting).

Braliśmy udział w robotach fundamentowych realizowanych m.in. na budowie Stadionu Narodowego w Warszawie, stadionu w Chorzowie, Rzeszowie, Sanoku i wielu innych mniejszych obiektach. Budowaliśmy liczne porty jachtowe (mariny), pomosty spacerowe wzdłuż lub przez akweny wodne wykonując roboty z lądu i wody. Jesteśmy znakomicie przygotowani do wykonania tego rodzaju robót od strony technicznej, organizacyjnej i merytorycznej.

Badania i pomiary. W ramach realizowanych robót oferujemy również różnego rodzaju badania i pomiary. Wykonujemy m.in:

 • badania podłoża gruntowego;
 • badania nośności pali metodą statyczną lub/i dynamiczną
 • oceny nośności pali wbijanych w oparciu o wpędy;
 • badania wstępne, przydatności i odbiorcze kotew gruntowych;
 • badania sił w kotwach gruntowych;
 • rozkłady sił w palach;
 • pomiary parcia gruntu;
 • badania jakości/ciągłości pali;
 • badania oddziaływań robót palowych na otoczenie (drgania, hałas, przemieszczenia podłoża)
 • pomiary przemieszczeń obudowy wykopów metodą inklinometryczną.

Serwis projektowy. W ramach realizowanych robót oferujemy również wsparcie zespołu doświadczonych projektantów zatrudnionych w firmowej pracowni projektowej, która w profesjonalny sposób wykonuje niezbędne analizy obliczeniowe, dokumentacje projektowe wykonawcze, technologiczne i powykonawcze.

Zakres oferowanych usług każdorazowo dostosowywany jest do rzeczywistych potrzeb Klienta.
Zapraszamy do współpracy.