Aarsleff

Průmysl

Posadowienia głębokie i wzmacnianie podłoża. Opierając się na doświadczeniach z wielu realizacji w zakładach przemysłowych (rafineriach, zakładach chemicznych, mechanicznych, lotniczych, przetwórstwa odpadów, papierniczych, oponiarskich, przemysłu stalowego, browarach i innych) możemy zaoferować naszym Klientom optymalne rozwiązania techniczne i technologiczne w zakresie posadowienia na palach lub wzmocnionym podłożu:
konstrukcji obiektów i posadzek przemysłowych, w tym realizowanych w ekstremalnie trudnych warunkach (np. na terenach bagiennych, wysypiskach odpadów, nad wodą lub wewnątrz obiektów/hal przemysłowych);
maszyn, urządzeń i linii technologicznych, w tym spełniających najwyższe wymagania w zakresie ograniczenia osiadań;
masztów, kominów i wież produkcyjnych, itp.
Do posadowienia obiektów przemysłowych wykorzystujemy pale prefabrykowane, przemieszczeniowe formowane w gruncie (FDP), wiercone (CFA) i różnego rodzaju mikropale lub podłoże wzmocnione kolumnami betonowymi przemieszczeniowymi lub bezprzemieszczeniowymi, formowanymi w gruncie metodą wgłębnego mieszania na mokro (DSM) lub iniekcji strumieniowej (jet-grouting).

Obudowy/zabezpieczenia głębokich wykopów. Budowa obiektów przemysłowych wymaga często wykonywania zabezpieczeń głębokich wykopów. Oferujemy:

 • obudowy wykopów ze ścian berlińskich, grodzic stalowych wbijanych, wibrowanych lub wciskanych (tzw. ścianki szczelne), palisad z pali wierconych (ażurowych, stycznych lub siecznych) lub z kolumn zbrojonych formowanych w gruncie metodą wgłębnego mieszania na mokro (DSM) lub iniekcji strumieniowej (jet-grouting);
 • uszczelnienia dna wykopów metodą wgłębnego mieszania gruntu na mokro (DSM) lub iniekcji strumieniowej (jet-grouting);
 • kotwienie dna wykopów lub płyt dennych na wypór z wykorzystaniem pali i mikropali lub kotew gruntowych tymczasowych/trwałych;
 • kotwienia obudów wykopów kotwami gruntowymi trwałymi, tymczasowymi lub z wykorzystaniem mikropali.

Badania i pomiary. W ramach realizowanych robót oferujemy również różnego rodzaju badania i pomiary. Wykonujemy m.in.:

 • badania podłoża gruntowego;
 • badania nośności pali metodą statyczną lub/i dynamiczną;
 • oceny nośności pali wbijanych w oparciu o wpędy;
 • badania wstępne, przydatności i odbiorcze kotew gruntowych;
 • badania sił w kotwach gruntowych;
 • rozkłady sił w palach;
 • pomiary parcia gruntu;
 • badania jakości/ciągłości pali;
 • badania oddziaływań robót palowych na otoczenie (drgania, hałas, przemieszczenia podłoża)
 • pomiary przemieszczeń obudowy wykopów metodą inklinometryczną.

Serwis projektowy. W ramach realizowanych robót oferujemy również wsparcie zespołu doświadczonych projektantów zatrudnionych w firmowej pracowni projektowej, która w profesjonalny sposób wykonuje niezbędne analizy obliczeniowe, dokumentacje projektowe wykonawcze, technologiczne i powykonawcze.

Zakres oferowanych usług każdorazowo dostosowywany jest do rzeczywistych potrzeb Klienta.
Zapraszamy do współpracy.