Aarsleff

Zajištění stavební jámy ,,Rezidence Palmovka''

09-03-2015
Jedním z našich prvních velkých projektů bylo zajištění stavební jámy bytového domu „Rezidence Palmovka“ v Praze Libni dle vlastního projektového řešení. Celkový rozsah téměř 2.500 m2 dočasných štětových stěn různých délek, s patou vetknutou do skalního podloží,  kotvených pomocí lanových kotev ve dvou výškových úrovních. Finální hloubka výkopu dosahovala v nejhlubších místech téměř 12 m od původního terénu.