Aarsleff

Dřevěné piloty

Ze všech pilotážních technologií a materiálů jsou dřevěné piloty nejstarší známý a dodnes používaný způsob hlubinného založení staveb. Nejčastěji jsou prováděny jako beraněné, zřídka při malých rozměrech prvku jako vibrované. Díky přírodní anizotropii materiálu dříku získáváme piloty o značné nosnosti v tlaku i tahu. Při správném použití a provedení jsou ekonomickým a bezpečným způsobem založení staveb dočasných i trvalých, o čemž svědčí množství historických staveb, které bez významných poruch přetrvaly staletí. Dřevěné piloty pro stavby trvalého charakteru se proti vlivu prostředí zabezpečují tlakovou impregnací, způsob impragnace závisí od použití, zda budou vystaveny působení sladké, či slané mořské vody a od složení základové půdy. Piloty lze značně efektivně instalovat s využitím typových beranidel na pásovém podvozku bez větších úprav, stejně jako železobetonové beraněné piloty, nebo ocelové prvky. Z hlavních výhod dřevěných pilot použitých jako prvek hlubinného zakládání staveb je třeba zdůraznit nízkou cenu materiálu v porovnání s betonovým nebo ocelovým prefabrikátem, trvanlivost za předpokladu správného použití, značné tření na plášti díky vlastnostem materiálu, možnost instalace v malých rozestupech a tím snížení nákladů na další konstrukce, nulový vliv bludných proudů, vzhledem k měrné hmotnosti jednodušší transport a manipulace na staveništi, snadnou úpravu délek a tvaru dle potřeby projektu. Díky použití přírodního a obnovitelného materiálu lze označit použití těchto pilot za příznivé pro životní prostředí.