Aarsleff

D55 Staré Město - Moravský Písek prefabrikované piloty

22-02-2024

Technologie prefabrikovaných pilot je známá již několik desetiletí, avšak až firma AARSLEFF opět oživila používání tohoto typu založení. V rámci stavby ,,D55 Staré Město - Moravský Písek'', kde Invstorem je ŘSD, jsme založili dálniční mosty právě na prefabrikovaných pilotách dle vlastního návrhu. Objednatel se na nás obrátil, jelikož v místní geologii prováděcí firma nebyla schopna vyvrtat velkoprůměrové piloty. Velmi vysoká hladina podzemní vody spolu s písčitým podložím, to jsou nepříjemné podmínky pro vrtání. Tento problém lze však elegantně vyřešit.

Můžete si přečíst zde https://kraje.rsd.cz/zlinsky/novou-technologii-razeni-prefabrikovanych-pilot-realizujeme-na-stavbe-d55-stare-mesto-moravsky-pisek/