Aarsleff

PPO města Brna

22-02-2024
Provádění prací v řece je nejednou velkou výzvou jak pro Objednatele, tak pro Zhotovitele. Velmi často jsou práce spojené se změnou hladiny vody, špatným příjezdem nebo omezenou dobou provádění, zejména ve městech. S tímto vším jsme si poradili v rámci zakázky ,,PPO města Brna'', kde jsme zainstalovali více než 1.000 mb štětových stěn a vytvořili tak vhodné jímky pro provádění břehových úprav. Štětové jímky jsou provedeny jako ,,technicky těsné'', při výšce hladiny vody v řece nad 1,5 m stále čerpatelné.