Aarsleff

Průmyslový park Nitra

02-03-2018

Průmyslový park u města Nitra se stále rozrůstá a místní geologické podmínky vyžadují často technologie speciálního zakládání. V tomto případě se na nás obrátil Investor s požadavkem na řešení pažení několika stavebních jam, které bude spolehlivě chránit před vyšší hladinou podzemní vody (na rozdíl od dříve provedených technických řešení konkurenčních firem) a nebude zasahovat do prostoru monolitické konstrukce. Montáž i demontáž uvnitř haly při omezené výšce.

Výzvu jsme úspěšně dokončili, téměř nulová hodnota přítoku podzemní vody překvapila i našeho klienta.