Aarsleff

Zlepšování zemin do hloubky (DSM)

Princip a provádění

V názvu technologie DSM z angl. Deep Soil Mixing se v podstatě odkrývá celý princip metody. Jde o hlubinné mýchání zeminy prováděné mechanicky (oproti tryskové injektáži, kde se využívá tlaku paprsku injektážní směsi). Zemina se promýchává s pojivem dodávaným nejčastěji mokrým způsobem, z původní zeminy a výplně potom vzniká hlubinný prvek sloupcového tvaru, případně kombinace těchto prvků (dvojice, trojice, hnízda atd.).
Průměr pilíře, rozvolnění zeminy a její důkladné promíchání provádí speciální vrtný nástroj. V průběhu vrtání a mýchání je pilíř dotován plnivem přes dřík vrtného nástroje. Pro dané geologické podmínky je třeba vhodně zvolit délku nástroje, počet a tvar lopatek, počet cyklů a vhodné otáčky vrtné hlavy.

Využití

Dle použitého plniva lze využít pilíře pro výrobu nosných nebo těsnících prvků speciálního zakládání staveb. Výsledné vlastnosti materiálu pilíře jsou závislé od konkrétních geologickéch podmínek a navrženého pojiva.
Pilíře s cementovým pojivem lze využít pro hlubinné zlepšení základové půdy nebo přímo jako prvek hlubinného založení. Pilíře lze vyztužovat, nejčastěji válcovaným profilem nebo trubkovou výztuží, s využitím například pro zabezpečení výkopů pomocí palisád.
Vhodnou úpravou pojiva lze vytvářet materiál s velmi nízkou propustností a z pilířů vytvářet těsnící podzemní stěny.