Aarsleff

Prefabrikované piloty

V mnoha případech může být vzhledem k podmínkám realizace a geologii výhodné pro zlepšení podloží stavby využít prefabrikované beraněné piloty o čtvercovém průřezu s hranou 25, 30, 35 nebo 40 cm (překonání málo únosné vrstvy větší mocnosti - rašeliny apod.).
Prefabrikáty pro tyto účely jsou vyráběny oproti pilotám konstrukčním z betonů nižších tříd, s minimálním technologickým vyztužením pro účely transportu a instalace. Využití těchto pilot umožňuje kombinovat výhody beraněných prafabrikátů při jejich nižší ceně. Výhodou je zejména produktivita v porovnání s jinými technologiemi a využití prefabrikátů které eliminuje rizika provádění v porovnání s technologiemi in-situ (nekontrolované rozlevání betonu v měkkých vrstvách, ztráta integrity a spojitosti piloty, poškození čerstvě provedené piloty apod.)a umoňuje přenos zatížení bezprostředně po instalaci. Pravidelný tvar profilu prefabrikátu umožnuje jejich použití pod polštáře vyztužené geosintetiky nebo konstrukčními prvky z betonu a železobetonu. Piloty lze případně doplnit prefabrikovanou hlavicí, která umožnuje zvětšit osovou vzdálenost pilot často zahuštěných kvůli riziku "propíchnutí" další konstrukce.