Aarsleff

Zemní hřebíky

Zemní hřebíky jsou štíhlé kotevní prvky které slouží pro hlubinné vyztužení zemního nebo skalního tělesa. Svoje využití nacházejí při trvalých nebo dočasných zajištěních svahů násypů nebo zářezů, zajištění sesuvů, formování nebo zesílení opěrných konstrukcí nebo při výstavbě tunelů.
Zemní hřebíky jsou:

  • zavibrované ocelové pruty nebo tyče;
  • pruty osazené do předem vyvrtaných otvorů, nebo
  • samozávrtné tracené pruty nebo tyče.

Zemní hřebíky přenášejí tahové nebo smykové napětí. Jde o prvky pasivní, bez volné délky a předepnutí. Pro mobilizaci únosnosti prvku je potřebná deformace zemního nebo skalního tělesa. Technologie provedení hřebíků je řešena individuálně projektem pro dané geotechnické podmínky.
V případě agresivního prostředí může být nutné využití dodatečných protikorozních úprav (DCP), protože krytí prvku pouze cementovou zálivkou (SCP) nemusí zajistit dostatečnou protikorozní ochranu.

Zemní hřebíky provádíme s využitím standartních rotačních vrtných souprav nebo vibrátorů na pásovém podvozku. V případě vrtaných hřebíků se otvory vyplňují cementovou zálivkou o minimální pevnosti 35 N/mm2, nebo jiným typem zálivky dle požadavku projektu. Výplach vrtu je prováděn vodou, vzduchem, nebo v případě nutnosti se vrt zajišťuje pažnicí nebo stabilizující zálivkou v/c ok. 0,7. Vyvrtaný otvor se po dokončení vyplní cementovou zálivkou s v/c ok. 0,4.
Zajištění hlavice hřebíku se provede pomocí systémové matice, která se roznese do zemního tělesa přes opěrnou desku. Takto provedený hřebík zajišťuje svah pomocí například vyztuženého stříkaného betonu, nebo jiného způsobu zajištění povrchu dle projektu.

Zemní hřebíky provádíme v souladu s požadavky normy EN 14490.