Aarsleff

Firma AARSLEFF provádí zajištění stavební jámy v Praze

09-03-2015
Na konci února letošního roku jsme zahájili práce na zajištění stavební jámy bytového domu „Rezidence Palmovka“ v Praze Libni podle vlastního projektového řešení. Prvním krokem byla instalace téměř 2500 m2 dočasných štětových stěn různých délek, s patou vetknutou do skalního podloží. Následně bude stěna kotvena pomocí dočasných lanových kotev ve dvou výškových úrovních. Finální hloubka výkopu bude dosahovat v nejhlubších místech téměř 12m od původního terénu.