Aarsleff

Dokončení stavební jámy v Brně - dočasné štětovnice a rozpěry

03-08-2015