Aarsleff

Beraněné ocelové piloty v korytě řeky Torysa na východním Slovensku

18-07-2017

Naši pracovníci úspěšně dokončili montáž ocelových pilot. Piloty slouží jako dočasná konstrukce pro založení skruže dálničního mostu na úseku D1 Budimír-Bidovce.