Aarsleff

Průmyslový park Nitra

02-03-2018

Průmyslový park u města Nitra se stále rozrůstá a místní geologické podmínky vyžadují často technologie speciálního zakládání. V tomto případě se na nás obrátil investor s požadavkem na řešení pažení několika stavebních jam, které bude spolehlivě chránit před vyšší hladinou podzemní vody (na rozdíl od dříve provedených technologií kolegy z konkurenčních firem), nebude zasahovat do prostoru monolitické konstrukce a demontáž proběhne uvnitř haly při omezené výšce.

Úspěšně dokončeno, téměř nulová hodnota přítoku podzemní vody překvapila i našeho klienta :)